Polaznici talent programa Deltina budućnost su mladi, talentovani zaposleni Delta Holdinga koji su ostvarili zapažena postignuća, a koji se kroz program pripremaju za preuzimanje rukovodećih pozicija.

Cilj projekta je identifikovanje i kreiranje karijernog plana izuzetnih zaposlenih koji se izdvajaju po potencijalu, energiji, rezultatima i znanju, radu na sebi i razvoju kolega sa kojima sarađuju.

Program traje dve godine i u tom periodu kolege prolaze posebne obuke, radionice i koučing kako bi unapredili svoja znanja i veštine i bili spremni da preuzmu ulogu rukovodioca.

U toku 2020. godine kolege su nastavile sa individualnim koučing sesijama, čija je svrha lični i profesionalni razvoj.

U periodu od jula do novembra bili su mentori na projektnim zadacima kolegama iz talent programa Mladi lideri. Mladi lideri su na projektima radili timski, a rešenja su prezentovali krajem novembra putem Microsoft Teams platforme.

Eksperte u poslu nije lako naći, ali oni se zaista izdvajaju od drugih. Pre svega svojim znanjem, a onda i raznim dostignućima u poslu koja dolaze kao rezultat znanja. Iza njih stoji i veliki broj merljivih rezultata, dobrih poslovnih odluka i uspeha u različitim aspektima posla kojim se bave.

Delta Holding ima tu sreću da može da se pohvali velikim brojem zaposlenih koji su vrhunski stručnjaci u svojoj oblasti. Svi oni posvetili su mnogo vremena i truda oblastima u kojima su najbolji. Kompanija je odlučila da im za to oda zasluženo priznanje i zato je oformila klub u kome će oni biti počasni članovi.

Program je pokrenut krajem 2020. godine, a kolege koje postanu članovi, uz određene benefite, dobiće i priliku da sa kolegama iz različitih biznisa, putem obuka i predavanja podele svoje višegodišnje iskustvo i znanje.

Na vrhu piramide vrednosti kompanija nekada su bili finansijski pokazatelji i imovina, a danas se smatra da su najveća vrednost jedne kompanije njeni ljudi. Upravo zbog toga, za Deltu je posebno bitno razvijanje mentorstva, odnosno razvoj naslednika za određene pozicije u sistemu.

Da bi se kompanija dalje razvijala i da bi uspešno gradila nove generacije menadžera, potrebno je da mentorstvo bude trajni i suštinski deo poslovne filozofije i svakodnevnog ponašanja.

Plan nasleđivanja predstavlja proces identifikacije jednog ili više naslednika i njihovu pripremu za proširenje odgovornosti kroz zadatke i druge razvojne aktivnosti, čime se omogućava da biznis napreduje i razvija se u budućnosti. Ove godine, na nivou cele kompanije doneta je važna strateška odluka da se još više radi na razvijanju mentorstva i stvaranju naslednika za ključne pozicije u poslovnom sistemu.

U Kompaniji se ističe važnost postojanja kvalitetnog plana nasleđivanja zbog brzih, radikalnih i diskontinuiranih promena, sve složenijih izazova, veće odgovornosti rukovodstva na nižim nivoima, kao i regrutovanja i zadržavanja najboljih talenata.

Kompanija je prepoznala potrebu da se mladi, talentovani ljudi bez radnog iskustva posebno podrže u poslu i motivišu za razvoj karijere, i 2012. godine pokrenula inovativan program namenjen upravo njima. Program Mladi lideri pruža priliku mladim, fakultetski obrazovanim ljudima bez iskustva da steknu prvo radno iskustvo.

Tokom prvih 9 generacija oko 22.000 mladih izrazilo je želju da bude deo programa, a njih 296 dobilo je priliku da postane deo Mladih lidera. Proces selekcije se sastoji iz 5 krugova. Prvi korak je onlajn testiranje koje obuhvata proveru znanja gramatike engleskog jezika, test opšte informisanosti i test kompatibilnosti sa kompanijskim vrednostima. U sledećem krugu vrši se dodatno onlajn testiranje koje podrazumeva test kognitivnih sposobnosti i test ličnosti. U trećem krugu obavlja se razgovor sa nekom od koleginica iz sektora ljudskih resursa, nakon čega u četvrtom krugu kandidati u manjim grupama rade na studiji slučaja i još jednom se proverava znanje engleskog jezika kroz prevod teksta. Ukoliko kandidat uspešno dođe do 5. kruga selekcije, očekuje ga finalni intervju sa višom potpredsednicom za strategiju i razvoj, Marijom Desivojević Cvetković.

Program traje godinu dana i podrazumeva 3 rotacije u trajanju od po 4 meseca. Mladi lideri u tom periodu dobijaju priliku da rade u različitim sektorima i članicama Delta Holdinga kako bi stekli kompletnu sliku o poslovanju Kompanije. Rotacije im omogućavaju da upoznaju poslove i procese unutar različitih sektora koji su predmet njihovog interesovanja, ali i u skladu sa njihovim obrazovnim profilom i potrebama kompanije. Sve vreme njihov rad prate i mentori koji se trude da im na najbolji način prenesu svoje znanje i iskustvo. Nakon završetka jednogodišnjeg programa najbolji od njih dobijaju priliku za nastavak saradnje.

U januaru 2020. godine, u svet biznisa zakoračila je osma generacija Mladih lidera i 46 kolega započelo je rad u Kompaniji. Na konkurs za ovu generaciju prijavilo se 2934 kandidata.

Nakon svečanog prijema, u nedelji upoznavanja sa Kompanijom polaznici programa su imali priliku da bliže upoznaju poslovanje biznisa kroz posete i prezentacije kolega.

Tokom 2020. godine osma generacija prošla je dvodnevnu obuku Planiranje i organizovanje.

Od 2017. godine Mladi lideri uključeni su u proces digitalne transformacije Kompanije. Tokom 2020. godine svojim idejama i projektima doprineli su inoviranju poslovnih procesa. Kako bi na što bolji način realizovali svoje ideje, prošli su Microsoft Office 365 obuku. Svi projekti na kojima su radili prezentovani su krajem godine, a pobednički tim je za to i nagrađen.

Krajem 2020. godine, na osnovu više krugova selekcije, odabrano je 60 najboljih Mladih lidera 9. generacije, ujedno i najbrojnije do sada.

Kompanija kroz program ostvaruje višestruku korist – kreativnošću i novom energijom osavremenjuje svoju korporativnu kulturu i razvija poslovanje, a sa druge strane pomaže zajednici u praktičnoj edukaciji i zadržavanju mladih u zemlji.

Obrazovni program „Compass“ zajedno su pokrenule kompanija Delta Holding i Studentska unija Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Program je namenjen studentima druge, treće i završnih godina studija koji imaju priliku da kroz interaktivna predavanja i radionice uče od Deltinih stručnjaka, posete Deltina imanja i fabrike, upoznaju se sa predsednikom i top menadžmentom Kompanije i iskuse značaj timskog duha radom na projektnom zadatku i studiji slučaja iz oblasti poslovanja Kompanije. Cilj programa je da se studentima pruži prilika da već tokom studija zakorače u poslovni svet i vide kako u praksi izgleda vođenje biznisa u jednoj od najuspešnijih kompanija u Srbiji.

Teme koje se obrađuju na predavanjima su: liderstvo, timski rad, strateško donošenje odluka, upravljanje vremenom, komunikacione i veštine pregovaranja i druge.

U periodu od jula do decembra 2020. godine, pedeset devet studenata treće i četvrte godine sa deset različitih fakulteta dobilo je priliku da kroz interaktivna onlajn predavanja uči od Deltinih stručnjaka.

U periodu od šest meseci, studenti su prisustvovali onlajn predavanjima viših potpredsednika, direktora biznisa i sektora podrške. Kroz predavanja su se bliže upoznali sa funkcionisanjem različitih biznisa u okviru sistema, saznali nešto više o ulozi strateškog razmišljanja u poslovanju, distribuciji velikih brendova, značaju inovacija i tehnologija u biznisu, sistemu kontrolinga, finansijskom i proizvodnom menadžmentu.

Na onlajn intervjuu sa tadašnjim predsednikom kompanije, a sadašnjim predsednikom Upravnog odbora, Miroslavom Miškovićem, studenti su mogli da čuju više o preduzetništvu, biznisu kao i načinu poslovanja u izmenjenim uslovima usled pandemije Covid-19.