STRATEGIJA ODRŽIVOG POSLOVANJA

Upravni i Izvršni odbor i Bord direktora Kompanije donose poslovne strateške planove koji su usklađeni sa ekonomskim i društvenim trendovima na lokalnom i globalnom nivou. Sastavni deo strategije razvoja su planovi za razvoj zaposlenih, zaštitu životne sredine i podršku društvenoj zajednici.

Poslovni strateški planovi svake članice Delta Holdinga donose se u cilju unapređenja ekonomskih rezultata, ali i socijalnih i ekoloških standarda. U njihovu izradu uključeni su svi nivoi menadžmenta i zaposleni. Strategija se donosi na period od pet godina i jednom godišnje se revidira na strateškim radionicama u odnosu na promene u internom i eksternom okruženju. Strateške radionice organizuju se u svim sektorima kompanija članica Delta Holdinga. Revidirane planove menadžment sa svojim saradnicima brani pred Izvršnim odborom na Strateškom kolegijumu. Strateške planove usvaja Izvršni odbor, a finalnu potvrdu daje Upravni odbor.

Strateški planovi članica u narednih pet godina fokusirani su na:

Delta Agrar grupa

 • Povećanje proizvodnje klupskih sorti jabuka na novim i postojećim voćnjacima;
 • Primenu novih održivih tehnologija u voćarstvu;
 • Proizvodnju novih sorti povrća;
 • Rast proizvodnje semenskog kukuruza i suncokreta;
 • Širenje mreže kooperanata edukacijom individualnih primarnih proizvođača;
 • Proizvodnju visokokvalitetne stočne hrane za sopstvene potrebe i prodaju;
 • Ulaganje u sisteme za navodnjavanje koji treba da omoguće gajenje intenzivnih useva;
 • Širenje primene precizne poljoprivrede koja doprinosi optimalnom korišćenju resursa i smanjenju uticaja na životnu sredinu.

Food Processing

 • Fabrike Food Processing grupe planiraju značajne investicije u proizvodnju i unapređenje kvaliteta proizvoda.

Delta Real Estate grupa

 • Izgradnja Mix Use koncepta na dve lokacije u Beogradu koji će sadržati rezidencijalni deo, poslovne i komercijalne prostore;
 • Izgradnja distributivnog centra za novu kompaniju za onlajn trgovinu Ananas;
 • Izgradnja hotela i poslovnog prostora u Bloku 20 na Novom Beogradu;
 • Izgradnja šoping mola u Sarajevu sa rezidencijalnim delom.

Delta Distribucija

 • Uvoz i prodaju novih vozila BMW, Mini i Honda i rast tržišnog učešća;
 • Distribuciju novih brendova široke potrošnje i povećanje tržišnog učešća postojećih;
 • Povećanje tržišnog učešća u domaćem i međunarodnom transportu.

Za donošenje i realizaciju strategije društvene odgovornosti, zaštite životne sredine, unapređenje društvenih i etičkih standarda u Kompaniji i uključivanja stejkholdera zaduženi su direktor za održivo poslovanje i eksperti datih oblasti iz kompanija članica. Ove strategije sastavni su deo poslovne strategije svake članice. Direktor za održivo poslovanje o realizaciji navedenih strategija izveštava višeg potpredsednika za strategiju i razvoj. Projekte za rešavanje prepoznatih socijalnih izazova u društvenoj zajednici osmišljava i realizuje Delta Fondacija uz podršku CEO, odnosno višeg potpredsednika za finansije i ekonomiju, potpredsednika za strategiju i razvoj,  i direktora za održivo poslovanje.

Prioritetni ciljevi za narednih pet godina ostali su isti, a podrazumevaju:

 • Upravljanje energetskom efikasnosnošću:
  • Prelazak na alternativne izvore energije gde god je to moguće;
  • Primenu LEED standarda u gradnji novih objekata;
  • Revizija postojećih sistema.
 • Upravljanje otpadom:
  • Smanje količina generisanog i plasiranog otpada;
  • Povećanje procenta reciklaže generisanog otpada sa 70% na 100%.
 • Smanjenje emisija štetnih gasova u transportu izborom optimalnih ruta i korišćenjem savremenih vozila sa motorima sa smanjenom emisijom gasova;
 • Optimalno korišćenje prirodnih resursa – pre svega vode;
 • Uvođenje SMETA i ISO45000 standarda u sve članice;
 • Edukaciju dobavljača o primeni principa održivog razvoja:
  • Edukacija kooperanata o GlobalGap standardu u cilju povećanja održivosti proizvodnje;
  • Evaluacija primene principa održivosti.
 • Podršku zajednici:
  • Edukacija individualnih poljoprivrednih proizvođača o modernoj poljoprivrednoj proizvodnji u cilju očuvanja sela u Srbiji kroz projekat Naše selo;
  • Podrška startapima kroz program Delta Business Inkubator;
  • Podrška porodicama u riziku od razdvajanja kroz program Delta treći roditelj;
  • Podrška mladima u sticanju novih znanja radi lakšeg zapošljavanja;
  • Organizovanje radnih praksi za osobe sa invaliditetom;
  • Podrška zajednici u slučaju vanrednih okolnosti.
 • Razvoj zaposlenih
  • Ulaganje u zadovoljstvo zaposlenih;
  • Negovanje nediskriminatorne kulture;
  • Zapošljavanje mladih kroz program Mladi lideri;
  • Zapošljavanje za osoba sa invaliditetom.

U donošenje strategija uključeni su stejkholderi: zaposleni, kupci, dobavljači, investitori i ostali predstavnici zajednice. Svi zaposleni uključeni su u izradu strateških planova i određivanje prioriteta održivosti. Za eksterne stejkholdere organizuju se godišnja ispitivanja zadovoljstva kvalitetom usluga i proizvoda, a postoje i otvoreni kanali komunikacije (mail adrese, call centri, knjige utisaka) putem kojih u bilo kom trenutku mogu iskazati svoje mišljenje o poslovanju Kompanije. Njihovo mišljenje integriše se u razvojne i strateške planove.

O razvojnim planovima i rezultatima poslovanja Kompanija redovno izveštava sve zainteresovane strane na konferencijama za medije, i svakodnevno posredstvom društvenih mreža, internet stranice i internog portala.