RAZVOJ ZAPOSLENIH

Briga o ljudima jedna je od osnovnih vrednosti Delta Holdinga. U skladu sa tim Kompanija kontinuirano ulaže u razvoj procedura i korporativne kulture kojima se unapređuje zadovoljstvo zaposlenih, stvara podržavajuća atmosfera za razvoj, inovativnost i kreativnost, uz poštovanje različitosti i drugih potreba zaposlenih. 

Tokom godina posebno se negovao princip uključivanja zaposlenih u donošenje odluka, razvoj novih procesa i poslova, sa ciljem jačanja osećaja pripadnosti Kompaniji i veze sa poslovnim rezultatima. 

Podsticajno radno okruženje koje podrazumeva poštovanje ljudskih i radnih prava zaposlenih i otvaranje mogućnosti za njihov lični i profesionalni razvoj, kreirano je sa ciljem da zaposleni budu istinski ispunjeni i zadovoljni svojim radom. Kompanija je nastavila i sa projektima podrške mladima kroz programe zapošljavanja i praksi za studente i srednjoškolce. 

U 2020. godini posebna pažnja bila je posvećena bezbednosti radnih mesta u uslovima pandemije. Procesi rada bili su organizovani tako da su svi zaposleni čija je priroda posla to dozvoljavala dobili mogućnost da rade od kuće. Istovremeno u poslovnim prostorima primenjene sve epidemiološke mere za zaštitu zdravlja zaposlenih na radnom mestu i sprečavanje širenja korona virusa u kolektivu.