Loading...

PRIORITETNE TEME ODRŽIVOG POSLOVANJA U 2020. GODINI

Kao osnova za izradu matrice materijalnosti korišćeni su rezultati ispitivanja menadžmenta, zaposlenih i eksternih stejkholdera o značaju aspekata održivog poslovanja u odnosu na: ekonomske rezultate, zakonsku regulativu, interne procedure i kodeks ponašanja, biznis strategiju, zdravlje i bezbednost zaposlenih, životnu sredinu i reputaciju Kompanije. Stejkholdere Kompanije čine menadžment, zaposleni, kupci, dobavljači, izvođači radova, zakupci poslovnih prostora, banke, udruženja građana, nevladine organizacije, privredna udruženja, obrazovne institucije i mediji.

U 2020. godini se kao prioritetna tema izdvojila Bezbednost i zdravlje na radu jer je tokom pandemije virusa Covid 19 bilo najvažnije obezbediti sigurno radno okruženje koje će omogućiti očuvanje zdravlja zaposlenih.

Procena značaja svih aspekata održivog poslovanja prikazana je u dijagramu u nastavku.

Ispitivanje zainteresovanih strana radi utvrđivanja prioritetnih oblasti održivog razvoja urađeno je u 2018. godini, a tokom 2019. i 2020. godine radilo se na njihovom daljem unapređenju. Aktivnosti i rezultati postignuti na ovim poljima biće predstavljeni u poglavljima Odgovornost za proizvode i usluge, Zaštita životne sredine, Razvoj zaposlenih i Podrška društvenoj zajednici.