Značaj informacija

Delta Holding posluje sa vizijom da kao globalna kompanija bude prepoznatljiv po svojim vrednostima, i da svoje ciljeve realizuje na način da se zadovolje potrebe svih zainteresovanih strana. Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju sadrži informacije koje mogu biti od značaja za sve one koji su direktno ili indirektno povezani sa Kompanijom.

Uključenost

Jedan od principa izveštavanja o održivom razvoju jeste da se, stvaranjem uslova za efikasan dijalog sa zainteresovanim stranama, unapredi poslovna saradnja, poveća opšte zadovoljstvo poslovanjem Kompanije i definišu planovi za dalji razvoj. Kompanija prihvata povratne informacije o sadržaju i kvalitetu ovog izveštaja i uzeće ih u obzir u pripremi narednih. Kontakt podaci za dostavljanje povratnih informacija prikazani su na kraju Izveštaja.

Održivost

Izveštaj obuhvata podatke i aktivnosti Delta Holdinga na teritoriji Srbije, osim ako u tekstu nije drugačije naznačeno. Kontinuirani razvoj poslovanja usklađen sa principima održivosti doprinosi daljem razvoju Srbije ali i regiona. Brojna članstva u internacionalnim organizacijama i aktivno učešće na međunarodnim konferencijama, sajmovima i seminarima potvrđuju nastojanje Kompanije da u Srbiju prenese najbolja svetska iskustva. Petogodišnja strategija poslovanja jasno definiše svaki segment delatnosti uzimajući u obzir i moguće promene u okruženju i druge situacije koje bi mogle da utiču na dalji razvoj i održivost poslovanja.

Potpunost

Informacije i podaci koji su predstavljeni u Izveštaju odnose se na 2020. godinu, a tamo gde je bilo moguće urađeno je poređenje sa podacima iz 2019. godine. Finansijski i ekonomski pokazatelji preuzeti su iz nerevidiranih konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za potrebe menadžmenta.

Ravnoteža

Izveštaj sadrži informacije o svim oblastima koje su obuhvaćene predstavljenim GRI indikatorima, a koje su od značaja za sve zainteresovane strane. Prikazani su ostvareni rezultati, ali i izazovi sa kojima se Kompanija susrela tokom posmatranog perioda. Na taj način pružen je uvid u oblasti koje je neophodno usavršavati.

Uporedivost

Primenom GRI standarda i prikazom određenih indikatora čitaocima je pružena mogućnost da Izveštaj Delta Holdinga uporede sa izveštajima drugih kompanija. U Izveštaju su prikazani i podaci za uporedni period gde god je to bilo moguće, uz korišćenje istih metoda merenja. U slučaju odstupanja od metodologije korišćene u prethodnom Izveštaju jasno je naveden razlog i efekat promene. Nije bilo korekcija podataka objavljenih u Izveštaju za 2019. godinu.

Tačnost

Izveštaj sadrži kvalitativne i kvantitativne izvorne podatke iz poslovanja Kompanije, sa najvećim mogućim stepenom preciznosti i tačnosti. Gde nije bilo moguće prikupiti izvorne podatke, izvođene su kalkulacije uz objašnjenje metodologije. Finansijski i ekonomski podaci mogu se naći u finansijskim izveštajima o poslovanju Kompanije.

Blagovremenost

Objavljivanjem Izveštaja jednom godišnje zainteresovanim stranama je omogućeno da blagovremeno donose odluke u vezi sa poslovnom saradnjom sa Kompanijom.

Jasnoća

Poštujući principe jasnoće i dostupnosti, tekst Izveštaja pisan je razumljivim i pristupačnim jezikom. Pojedini termini i skraćenice objašnjeni su u napomenama.

Pouzdanost

Prema principima izveštavanja koje je Kompanija prihvatila urađena je interna revizija prikazanih podataka.

Priprema Izveštaja

Izveštaj je pripremljen u Sektoru za strategiju i razvoj u saradnji sa kolegama iz Sektora korporativnih komunikacija, Sektora finansija, Sektora plana i kontrole, Sektora za ljudske resurse, Delta Fondacije, Delta Agrar grupe, Delta Food Processing grupe, Delta Real Estate grupe, Delta Distribucije i kompanije Delta MC. Objavljen je 20.7.2021. godine.

Kontakt osoba za pitanja u vezi sa Izveštajem ili njegovim sadržajem je Tijana Koprivica, direktor za održivo poslovanje (tijana.koprivica@deltaholding.rs).

Dodatne informacije o poslovanju Delta Holdinga možete naći na internet stranici www.deltaholding.rs

U listi GRI indikatora dati su brojevi stranica Izveštaja u pdf formatu koji se nalazi na zvaničnom veb-sajtu Kompanije.