Očuvanje životne sredine je esencijalno za opstanak i napredak svakog društva. Važno je voditi računa o životnoj sredini jer dobrobit ljudi i svih živih bića u velikoj meri zavisi od uslova prirodne sredine u kojoj žive. U kompaniji Delta Holding su u biznis strategiju uključeni i ciljevi zaštite životne sredine kojima se želi dostići poslovanje bez zagađenja i degradacije, i obezbediti balans u korišćenju prirodnih resursa.

Prilikom realizacije svih svojih poslovnih aktivnosti Kompanija se odgovorno ponaša prema životnoj sredini i teži stabilnom napretku uz minimiziranje svih negativnih uticaja na lokalno i globalno okruženje.

Stejkholderi, kako interni tako i eksterni, su kao ključne oblasti delovanja prepoznali energetsku efikasnost i brigu o vazduhu, vodama, zemljištu i drugim prirodnim resursima. Iz tog razloga u poslovanju se koriste inovativna rešenja i čista tehnologija za izbegavanje ili smanjenje zagađenja životne sredine.

Očuvanje neobnovljivih resursa, uključujući i energetske izvore, obezbeđuje se njihovom zamenom obnovljivim izvorima energije. Čine se i maksimalni napori za očuvanje vodnih resursa. Održivo upravljanje otpadom postiže se smanjenjem stvaranja opasnog i ostalih vrsta otpada i razvijanjem alternative za njihovo ponovno korišćenje. Očuvanje biodiverziteta i poštovanje prirodnih i kulturnih vrednosti zaštićenih područja takođe je deo poslovnog principa Kompanije.

Zaposleni se redovno informišu o značaju zaštite životne sredine na internom portalu u okviru sekcije Eko kutak, i na taj način se neguje osećaj odgovornosti. Osim toga, redovnim edukacijama zaposlenima se ukazuje na potencijalne opasnosti i važnost poštovanja ekoloških principa u svakodnevnom poslovanju. Na nivou Kompanije doneta je politika zaštite životne sredine koja podrazumeva praćenje, merenje, smanjenje i sprečavanje ispuštanja zagađujućih materija u životnu sredinu, i to u vodu, zemljište i vazduh. U svim kancelarijama postavljena su uputstva za štednju energije i pravilnu selekciju i zbrinjavanje otpada.