BRIGA ZA OČUVANJE VODA

Tokom 2020. godine nastavljeno je sa ulaganjima u sisteme za navodnjavanje čime je povećana ukupna površina obradivog zemljišta pod sistemima za navodnjavanje, a plan je da se s tim nastavi i u narednim godinama.

Delta Agrar godinama unazad ulaže u najsavremenije sisteme za navodnjavanje koji dodatno optimizuju potrošnju vode, odnosno tačno određuju neophodne količine vode za nesmetan rast i razvoj biljaka. Korišćenjem elaborata o izdašnosti bunara i postavljanjem vodomera, optimizuje se potrošnja vode na svim lokacijama. Kvalitet vode u bunarima kontroliše se na mesečnom nivou, a izveštaji o potrošnji redovno se dostavljaju JVP „Srbijavode“. Takođe, precizna poljoprivreda omogućava lakše praćenje i optimizaciju potrošnje vode za potrebe proizvodnje.

Za zalivanje voćnjaka, povrtnjaka i ratarskih kultura koriste se najsavremeniji sistemi za navodnjavanje – kap po kap sistemi, kojima se reguliše i optimizuje potrošnja. Automatskim praćenjem potreba biljaka sistemi za navodnjavanje se prilagođavaju njihovim potrebama. Na farmama se koriste pojila koja sprečavaju prskanje i prekomernu potrošnju vode za piće. Kako bi se povećao stepen iskorišćenosti vode, pazi se da količina vode koja se distribuira ne bude veća od norme navodnjavanja, jer će biljka usvojiti samo potrebnu količinu vode za rast i razvoj biomase, dok se ostatak gubi preko evaporacije i ispiranja. Važan faktor pored norme jeste vreme navodnjavanja, kao i izbor kapaljki koje će uniformno distribuirati vodu biljkama.

Sve fabrike Food Processing grupe sadrže filtere za prečišćavanje otpadnih voda. Kvalitet vode proverava se četiri puta godišnje. Kao rezultat kontrolisane potrošnje, rentabilne upotrebe vode za zalivanje zelenih površina, održavanja tehničke infrastrukture objekta i niza redovnih aktivnosti sektora za tehničko održavanje i obezbeđenje, ostvarene su značajne uštede u objektu DTS.

Zagađenje recipijenata ispuštanjem otpadnih voda u servisima Delta Motorsa i Delta Automotoa, kao i skladišno-distributivnog centra DTS sprečava se tretmanom otpadnih voda pre ispuštanja u revizije ili gradski kolektor. Periodičnim ispitivanjem otpadnih voda koje vrši Gradski zavod za javno zdravlje Beograd utvrđeno je da je sadržaj opasnih materija u svim objektima u granicama ekološki dozvoljenih referentnih vrednosti. Količine ispuštene otpadne vode u Delta Automotou se mere na dnevnom nivou, a izveštaji o ispuštenim količinama se periodično dostavljaju nadležnim institucijama.

Prirodni rezervat

Delta Agrar brine i o prirodnom rezervatu, ribnjaku u Svilojevu, na imanju Jedinstvo d.o.o. Ribnjak je proglašen prirodnim rezervatom 2011. godine i zauzima površinu od 150 ha. Čine ga više jezera i manjih ostrva veličine 50 ha sa florom i faunom na koju ne sme da se utiče bez kontrole i dozvole Republičkog zavoda za zaštitu životne sredine. Zabranjeno je sečenje trske i rogoza koji rastu na ostrvcima, hvatanje, držanje i ubijanje čaplji, uništavanje njihovih legala, područja razmnožavanja i staništa. Zabrana se reguliše Zakonom o zaštiti prirode, Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, a Pokrajinski zavod za zaštitu prirode donosi rešenja koja prate ove zakone.