Loading...

O KOMPANIJI

Kompanija Delta Holding u 2021. slavi 30 godina uspešnog poslovanja. Od samog osnivanja Kompanija primenjuje principe održivosti i doprinosi razvoju stejkholdera, privrede i društva u celini.

Delta Holding realizuje svoje poslovanje kroz pet organizacionih celina:

  • Delta Agrar grupa – bavi se primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.
  • Food Processing grupa – bavi se proizvodnjom hrane i vode.
  • Delta Real Estate grupa – bavi se upravljanjem nekretninama i izgradnjom.
  • Delta Distribucija – bavi se logističkim i špediterskim poslovima, distribucijom vozila i robe široke potrošnje.
  • Nove tehnologije – bave se onlajn prodajom i distribucijom, razvojem digitalnih platformi za poljoprivrednu proizvodnju i pružanjem konsultantskih usluga u oblasti SAP rešenja.

U sastavu Kompanije posluju i:

Delta Fondacija–čija je misija trajno zadovoljavanje socijalnih, obrazovnih, kulturnih i zdravstvenih potreba naše zajednice kreiranjem i realizacijom zadužbinarskih projekata i razvojnih humanitarnih programa.
Delta Pak–operater za upravljanje ambalažnim otpadom.
Poslovanje se pretežno obavlja u Srbiji, ali i u zemljama regiona (Crna Gora, Bosna i Hercegovina), Rusiji i zemljama Evropske unije. Kompanije članice Delta Holdinga posluju kao društva sa ograničenom odgovornošću, a manji broj jedinica su akcionarska društva.