Kompanija od samog osnivanja veliku pažnju posvećuje inovacijama i uvođenju novina na tržište. Inovacije ne moraju nužno biti tehnološke. One predstavljaju primenu novog ili značajno poboljšanog proizvoda, usluge ili procesa, marketinške metode ili nove organizacione metode u poslovanju, organizaciji rada ili odnosima kompanije sa okruženjem. Ukratko, sve ono što se u poslovnoj praksi nije primenjivalo. Pri tom, inovacije nisu manje promene ili poboljšanja, rutinska prilagođavanja, sezonske promene (na primer linije odeće), prilagođavanje jednom klijentu koje ne obuhvata znatne promene u poređenju sa proizvodima za ostale klijente, promene u dizajnu koje ne menjaju funkciju ili tehničke karakteristike, preprodaja nove robe ili usluga kupljenih od drugih poslovnih subjekata.

U decembru 2017. godine počeo je sa radom Komitet za inovacije i digitalnu transformaciju sa ciljem da digitalno transformiše i inovacijama unapredi poslovanje. Članovi Komiteta su zaposleni na menadžerskim pozicijama, a članovi potkomiteta su zaposleni iz njihovog sektora, odnosno radne jedinice. Zadatak ovog Komiteta je da na sastancima koji se organizuju 4 puta godišnje (na svaka 3 meseca):

  • predstavi ideje za inovacije,
  • sagleda mogućnosti za njihovu realizaciju,
  • razmotri status usvojenih ideja (realizovane ili ne) i
  • razmotri ideje koji su zaposleni predložili putem internog portala.

Situacija sa korona virusom uticala je na održavanje sastanaka Komiteta za inovacije. Članovi potkomiteta sastajali su se u manjim grupama uživo ili onlajn, ali rad nije prestao. Održano je ukupno 48 sastanaka 138 zaposlenih na kojima su razmatrane 373 ideje za unapređenje poslovanja.  Od ukupnog broja razmatranih ideja, u dalju realizaciju je ušlo 170 ideja. Za neke ideje je bilo potrebno obezbediti više infrormacija kako bi se pristupilo realizaciji, a od nekih se u procesu odustalo. U procesu realizacije našle su se 53 ideje od kojih je realizovano 36. O realizovanim inovacijama nešto više može se pročitati u delu u kojima su članice predstavile svoje rezultate.

Radi efikasnijeg rada potkomiteta, u 2020. imenovani su koordinatori koji će inicirati organizaciju redovnih sastanaka i uvedena je tabela za detaljnije praćenje rezultata ideja koje su realizovane.

U okviru interne kampanje za zaposlene, pod nazivom Inspirisani inovacijama, svakog četvrtka zaposleni su dobijali korisne i interesantne informacije iz oblasti inovacija. Kampanja je bila podeljena u tri segmenta: šta su inovacije kroz primere, priče o uspešno realizovanim idejama u Delti i interesantne informacije iz oblasti inovacija na globalnom nivou. Nakon prvog i poslednjeg segmenta kampanje, zaposleni su anketirani sa ciljem prikupljanja informacija o tome da li je sadržaj bio zanimljiv i koje teme bi bile interesantne za čitanje.

Osim kroz rad Komiteta za inovacije, predloge projekata u oblasti inovacija davali su i Mladi lideri osme generacije, a održan je i prvi onlajn Hakaton na temu primene PowerApp-a, u organizaciji sektora za informacione tehnologije.

Na osnovu prakse Kompanije u oblasti inovacija, a na poziv Privredne komore Srbije, Kompanija je podržala i projekat ScaleUp4Europe angažovanjem u savetodavnom odboru za segment projekta koji se odnosi na startap rešenja u oblasti poljoprivrede. Projekat će se realizovati tokom 2021.

Delta Biznis Inkubator je tromesečni program pokrenut 2018. godine sa ciljem pružanja podrške startapima u Srbiji u razvijanju i unapređenju proizvoda ili usluga, pripreme za tržište i predstavljanje investitorima. Ideje se razvijaju kroz radionice, predavanja, mentorstvo i poslovne kontakte.

Tokom prve dve godine program je bio namenjen razvoju startap ideja u oblasti logistike, distribucije, poljoprivrede i nekretnina, odnosno u oblastima poslovanja članica Delta Holdinga, jer je na taj način Kompanija mogla da ponudi ne samo finansijsku pomoć koja je važna za otpočinjanje biznisa, već i mentore, znanje, kao i priliku za testiranje ideja i poslovne kontakte.

U 2020. je, zahvaljujući partnerskim kompanijama i eksternim mentorima i saradnicima koji su izrazili interesovanje da se priključe programu, konkurs bio otvoren za biznis ideje iz svih oblasti poslovanja. Program je dobio i novi slogan Creating FUTURE Business koji jasno komunicira timovima da je cilj programa razvoj biznisa koji nakon tri meseca rada sa mentorima treba da izađe na tržište.

Na konkursu 2020. godine prijavljeno je 57 ideja od kojih je 20 ispunjavalo osnovne konkursne kriterijume za ulazak u Inkubator. One su predstavljene članovima komisije koji su procenjivali kapacitet timova i njihovih ideja za razvoj. Odabrano je šest timova koji su ušli u fazu inkubacije od kojih je jedan na samom početku odustao.

U toku tri meseca programa za timove su napravljeni individualni planovi rada u skladu sa njihovim potrebama i odabrani mentori koji su pratili njihov rad i pružali im potrebnu podršku za testiranje ideja i kontakte za ispitivanje tržišta. Timovi su takođe imali predavanja na različite teme važne za razvoj startapa, a samo neke od njih su: Reverse Exit Engineering, tržište i korisnici, Growth Strategy, monetizacija i finansijsko planiranje, iskustvo jednog startapa u razvoju, VC decision making i umeće kratke i efikasne prezentacije. Predavanja su držali predstavnici partnerskih kompanija, eksterni saradnici, kao i predstavnici startapa.

Veći deo programa realizovan je onlajn, osim dela koji se odnosio na samo testiranje proizvoda koji se obavljao uživo. Iako se program odvijao u izmenjenim uslovima, mentori i učesnici ocenili su realizaciju programa najvišim ocenama. Poseban doprinos programu svakako su dale partnerske kompanije i eksterni saradnici: Comtrade, PWC Srbija, ICT Hub, Fresh Agriculture Technologies, Dejan Tešić, Miša Lukić, Ognjen Radić i Mark Filips koji su zajedno sa kolegama iz Delte radili sa timovima.

Po završetku perioda inkubacije, timovi su na piču za investiciju predstavili svoje biznis ideje  trinaestočlanoj komisiji koju su činili ljudi na vodećim pozicijama u svetu revizije, IT-a, marketinga, bankarskog sektora, naučno-istraživačke ustanove, a dva člana bila su iz top menadžmenta Delta Holdinga. U nadmetanju za investiciju pobedio je tim ,,Farma Inova“ iz Beograda sa proizvodom Stabilizator silaže – inovativno pakovanje i aditivi za silažu, koji čuva silažu od propadanja, daje joj na kvalitetu i očuvanju hranljivih sastojaka.

Više informacija o Delta Biznis Inkubatoru možete pronaći na sajtu: www.deltabiznisinkubator.rs