Loading...

Delta Agrar d.o.o, sa sedištem na Novom Beogradu, osnovan je 1993. godine i danas predstavlja najvećeg domaćeg proizvođača poljoprivrednih prozivoda. Kompanija ide u korak sa svetskim trendovima kroz intenzivnu implementaciju svetskih tehnologija u oblasti agrara, usavršavanje kadrova i kontinuirano unapređivanje znanja. Uspeh u poslovanju ostvaruje primenom najsavremenijih znanja u proizvodnji žitarica, voća, povrća i industrijskog bilja, kao i uzgoju životinja. Takođe, bavi se trgovinom berzanske robe, mehanizacijom, pesticidima, voćem i povrćem.

U okviru Kompanije poslovi su organizaciono podeljeni na 4 dela:

 • primarna poljoprivredna proizvodnja,
 • kooperacija i otkup,
 • agrotrgovina i distribucija i
 • proizvodnja hrane.

Uspešno posluje na tržištima zemalja u regionu, Evropske unije, Rusije, Švajcarske, UAE, Indije, Turske i Kuvajta. Partneri Delta Agrara su vodeće svetske kompanije u svim oblastima agrobiznisa: Syngenta, Corteva, Bayer CropScience, BASF, Landini, Rivulis, Nufarm, Biesterfeld, DanBred, Kuhn, Summit Agro International, Adama, UPL i drugi.

Agro distribucija

Delta Agrar se bavi proizvodnjom i distribucijom semenske robe, stočne hrane, kao i zastupanjem renomiranih svetskih kuća na domaćem tržištu u domenu zaštite bilja i poljoprivredne mehanizacije.

Delta Agrar u svom doradnom centru, koji je ujedno i najveći u Srbiji, ekskluzivno proizvodi i dorađuje semenski kukuruz i suncokret za kompaniju Corteva. Konstantno se razvija i domaća selekcija soje i  brend Selsem, koji je na tržištu aktivan više od 30 godina, sa trenutnim učešćem od 25%, a čije su sorte zastupljene na tržištima 11 zemalja širom sveta. U svom portfoliju uspešno predstavlja i distribuira semenski kukuruz i suncokret poznatih kuća Corteva, KWS i Syngenta. Takođe, u distribuciji semenske pšenice i ječma zastupljene su sorte kompanija KWS (Solehio, Modern, Lazulli i Marvel), Saatzucht Donau (Amicus, Balaton, Gaudio i sorte ječma Carmina i Finola), Syngenta (Pibrac i Ingenio) i Axereal (Basilio).

U saradnji sa svojim partnerima i svim semenskim kućama, Kompanija poštuje sve principe održivog razvoja, ljudska i radna prava, etičke principe i vodi računa o uticaju na životnu sredinu.

Najistaknutiji rezultati u 2020. godini:

 • Produžen ugovor sa kompanijom Corteva na još 4 godine – ekskluzivna proizvodnja hibrida kukuruza i suncokreta;
 • Rast u izvozu Selsem soje od 55%;
 • Nova sorta soje registrovana u Srbiji;
 • Partnerstva sa kompanijama Syngenta i KWS u segmentu semenske pšenice kroz ekskluzivnu proizvodnju i distribuciju proširena na još 2 sorte;
 • Rast prometa pesticida za 16,9%;
 • Povećanje broja kupaca pesticida za 5%;
 • Agilan odgovor na globalnu epidemiološku krizu;
 • Prilagođavanje potrebama domaćeg tržišta sa adekvatnim pakovanjima proizvoda u sektoru pesticida;
 • Početak i proširenje saradnje sa kompanijama UPL i Sharda;
 • Uveden VRI sistem za navodnjavanje;
 • Rast prodaje traktora Landini i priključnih mašina, kao i širenje dilerske mreže prodaje;
 • Ugovorena saradnja i početak prodaje ,,Nobili” Italija, „ROMSAN“ Turska, „ID David“ Španija portfolija u oblasti priključne mehanizacije.

Planovi za 2021. godinu:

 • Rast prodaje svih proizvoda;
 • Širenje mreže ino distributera;
 • Rast površina pod zasadima semenske proizvodnje;
 • Ulazak u proces registracije 3 sorte soje u Rusiji;
 • Ulazak u ekskluzivnu distribuciju hibrida kukuruza;
 • Planirani rast prometa pesticida u odnosu na 2020. godinu za 3%;
 • Uvođenje novih proizvoda kod postojećih dobavljača pesticida i proširenje portfolija na bazi ekskluzivne distribucije za 10 novih proizvoda;
 • Proširenje asortimana pesticida uvođenjem hobby programa kućnih sredstava (tečnih đubriva i sredstava);
 • Podizanje novih površina sistema za navodnjavanje u zasadu višnje;
 • Širenje VRI sistema za navodnjavanje;
 • Rast prodaje traktora Landini i priključnih mašina, kao i širenje dilerske mreže prodaje;
 • Uvođenje novih brendova u oblasti priključne mehanizacije.

Voćartstvo

Delta Agrar u svom vlasništvu ima najsavremenije voćnjake ukupne površine 700 ha. Najveći je proizvođač klupskih i tradicionalnih sorti jabuka u regionu, a osim jabuka u voćnjacima Delta Agrara uzgajaju se trešnje, stono grožđe, pljosnate breskve i šljive.

Jedan od najsavremenijih zasada jabuke u Srbiji i regionu nalazi se na imanju Podunavlje u Čelarevu. Bruto površina voćnjaka iznosi 445 ha. U njemu se uzgajaju jabuke sorte: Gala, Breburn marriri red, Zlatni delišes Rajnders, Crveni delišes, Greni Smit i klupske sorte poznate pod brendovima: Modi, Kiku, Pink Lady.

U sklopu voćnjaka nalaze se dve savremene Ultra Low Oxygen hladnjače ukupnog kapaciteta 20.000 t, u kojima se, zahvaljujući dinamičkoj atmosferi, kompletan rod jabuka čuva u komorama i do 300 dana, bez ikakvog hemijskog tretiranja. U samoj hladnjači instalirana je Maf Roda linija za kalibrisanje i sortiranje jabuka (po boji, prečniku i gramaži), kapaciteta 20 t/h.

Voćnjaci Delta Agrara u okolini Zaječera u blizini sela Vražogrnci, Veliki Jasenovac, Mali Jasenovac i Jame, ukupne površine su 255 ha. Ovde se gaje klupske sorte jabuka pod brendovima Modi, Evelina, Pink Lady, Rubens, Isaaq, Red Moon, Red Sun i Sweetango. Osim jabuka u njemu se nalaze i zasadi trešnje na 31 ha, pljosnate breskve na 0,5 ha, kao i šljive kalifornijske sorte Anđelino na 2 ha, koja može da se čuva u hladnjačama i do 3-4 meseca. Na površini od 9 ha podignut je zasad 10 sorti besemenog stonog grožđa.

U 2020. godini započeta je izgradnja nove ULO hladnjače u Zaječaru za skladištenje jabuka i trešanja ukupnog kapacitata 20.400 t i površine 26.000 m(upravna zgrada, prostor za kalibraciju i pakovanje i rashladne komore). Hladnjača je opremljena najsavremenijom Maf Roda opremom za kalibraciju i pakovanje jabuka i trešanja, a ukupna vrednost investicije je 23 miliona evra.

Za 2021. godinu u Zaječaru je u planu širenje zasada na još 80 ha, Rubens, Pink Lady, Gala i Greni Smit sadnicama.

Na lokaciji u Staroj Pazovi u toku godine završena je izgradnja i opremanje najsavremenijeg logističko-distributivnog centra za voće i povrće, World of Freshness, površine 4.300 m2, u čiju je izgradnju uloženo 4 miliona evra. Objekat predstavlja jedinstveno središte za prijem, manipulaciju, skadištenje i pakovanje voća i povrća iz celog sveta, a specifičan je po tome što poseduje modernu zreonicu banana.

Kvalitetan sadni materijal, zaštita od nepovoljnih klimatskih faktora, kvalitetno navodnjavanje i prihrana samo su neki od faktora koji donose vrhunske rezultate. Voćnjaci su opremljeni senzorima za vlagu i druge pokazatelje kvaliteta zemljišta, koji su povezani GPRS-om sa sistemom za navodnjavanje i meteorološkom stanicom, što omogućava daljinsko upravljanje i praćenje parametara.

Jabuka se sadi u gustom sklopu po italijanskoj Sudtirol tehnologiji. Na jednom hektaru zasađeno je 3.900 – 10.000 stabala, što omogućava visoke i stabilne prinose.

Celokupna proizvodnja jabuke odvija se po GlobalGAP sistemu, što obezbeđuje izuzetno visok kvalitet procesa rada i proizvoda.

Osim navedenih sorti jabuka koje Delta Agrar proizvodi, kooperacijom su obezbeđene i sledeće sorte: Ajdared, Greni Smit, Zlatni Delišes, Crveni Delišes, Jonagold, Jonagored, Cadel i Mucu.

U 2020. godini:

 • Proizvedeno je 24.121.941 kg jabuke:
 • u voćnjaku u Čelarevu 18.087.228 kg,
 • u voćnjacima u Zaječaru 6.034.714 kg,
 • u kooperaciji sa individualnim proizvođačima 1.177.000 kg;
 • Porastao je promet robe za 9%, posebno povrća iz otkupa za 89%, čime se Delta Agrar pozicionirao kao jedan od najvećih dobavljača voća i povrća u Srbiji;
 • Ojačana je pozicija u Ruskoj Federaciji posredstvom kompanije Delta Frukt u Moskvi, koja je u 2020. godini udvostručila svoje prihode u odnosu na prethodnu godinu;
 • Uvedene su novine u proizvodnji:
 • kavez sistem,
 • mehanizovana rezidba kao priprema za mehanizovanu berbu,
 • svetlo-odbijajuća folija,
 • bankovanje zasada.

U 2021. godini planirano je:

 • Podizanje 80 ha novih zasada jabuka:
 • 43,5 ha Pink lady,
 • 17,5 ha Rubens,
 • 20 ha oprašivača.
 • Rast količinskog prometa za 9%.

Povrtarstvo

U povrtnjacima Delta Agrara površine 822 ha proizvode se: grašak, luk, krompir, kukuruz šećerac i kukuruz kokičar.

Celokupna površina je pod sistemom za navodnjavanje, a proizvodnja i proces skladištenja odvijaju se po GlobalGAP standardu. Skladišta luka i krompira su kapaciteta preko 2.800 t. U okviru skladišta nalaze se pak centri za sortiranje, kalibrisanje, čišćenje i pakovanje luka i krompira.

U saradnji sa organizacijom USAID, Delta Agrar je u toku 2020. godine implementirao projekat unapređenja proizvodnje malih poljoprivrednih proizvođača i prodaje voća i povrća. Poslovni model saradnje sastoji se od:

 1. uvođenja standarda GlobalGAP,
 2. edukacije za „Zero Residue“ („Free from pesticide residues“) načina proizvodnje,
 3. analize zemljišta na makro- i mikroelemente, pH, humus i EC koje se rade u najmodernijoj laboratoriji,
 4. analize vode za zalivanje povrća kako bi se izbegla mikrobiološka kontaminacija,
 5. analize uzorkovanih delova biljaka na patogene (virusi, bakterije, gljive) i štetočine sa ciljem smanjenja upotrebe pesticida i targetiranja prave opasnosti po pojedinačnim gazdinstvima i
 6. analize ispravnosti gotovih proizvoda.

Uz podršku i organizaciju Delta Agrara, u toku godine više od 40 dobavljača sektora povrtarstva prošlo je jednogodišnji proces primene standarda GlobalGAP i „Zero residue“ proizvodnje, sa ciljem unapređenja tehnologija proizvodnje. Trideset dva dobavljača primenila su zahteve GlobalGAP standarda za čak 12 povrtarskih kultura, a 2 dobavljača su za paradajz i papriku usvojila kompleksan „Zero Residue” pristup proizvodnji, sve sa ciljem dobijanja kvalitetnijih proizvoda za potrošače uz postizanje boljih cena za proizvođače.

Ratarstvo

Delta Agrar na svojim oranicama gaji strna i prosolika žita, zrnene mahunarke, industrijsko bilje i različite krmne i travne smeše za potrebe farmi životinja.

Najzastupljenije ratarske kulture su: pšenica, kukuruz, soja, suncokret, uljana repica i šećerna repa. Visoki i stabilni prinosi rezultat su dugogodišnjih ulaganja u mehanizaciju, osavremenjivanja proizvodnih procesa i unapređenja znanja za primenu novih tehnologija.

Površine pod navodnjavanjem imaju tendenciju rasta, a do 2024. godine planiran je rast površina pod navodnjavanjem na preko 50% obradivih površina. Navodnjavane površine omogućavaju stabilniju proizvodnju kao i dve žetve godišnje, tj. da nakon skidanja redovnih useva ima prostora za obavljanje još jedne setve.

Kao lider u oblasti poljoprivrede, Delta Agrar konstantno radi na unapređenju procesa proizvodnje i povećanju kvaliteta proizvoda. Naši stručnjaci znaju od kolike je važnosti pravilno korišćenja pesticida kako zbog proizvodnje hrane visokog kvaliteta tako i zbog očuvanja životne sredine. Globalno, sve više potrošača ima želju da kupuje proizvode bez ostataka pesticida.

Iz tih razloga, odlučili smo da unapredimo proces proizvodnje i budemo prvi proizvođač na teritoriji Srbije koji proizvodi voće i povrće bez ostataka pesticida u skladu sa standardom „Free from pesticides residues“. Kroz saradnju sa češkim i španskim stručnjacima, Delta Agrar je usvojio kompleksan pristup proizvodnji i stekao zvanični serifikat „Bez ostatka pesticida” za proizvodnju jabuke.

„Zero Residue” („Free from pesticide residue”) je sertifikat koji garantuje da nema ostatka pesticida na voću i povrću ili da su oni prisutni samo u tragovima tj. u količinama manjim od 0,01 mg/kg. Proces sertifikacije podrazumeva obavezno uzorkovanje proizvoda u najrizičnijim fazama proizvodnje (npr. pred početak berbe), skladištenja, prerade, a kada je potrebno čak i iz maloprodajnih objekata i njihovo ispitivanje na prisustvo više od 400 aktivnih materija (pesticida), kako bi se u kontinuitetu garantovao status proizvoda „bez ostataka pesticida“.

U 2020. godini, Delta Agrar je sertifikovan za 25 ha površine, odnosno oko 1.000 t jabuka, i reč je o 3 sorte jabuke: Gala, Crveni Delišes i Greni Smit.

Iako je proizvodnja bez ostataka pesticida skuplja od konvencionalne proizvodnje, zadovoljstvo proizvodnje zdravstveno bezbednije hrane daje nam snagu da nastavimo da idemo ka cilju da proizvodnja što kvalitetnijih proizvoda za potrošače. Sama proizvodnja bez ostatka pesticida se tek razvija i još uvek ne postoje odgovarajuće alternative konvencionalnim pesticidima za sve bolesti i štetočine. Može se reći da sertifikacija Delta Agrara ide uporedo sa napretkom same nauke, a ovom strategijom, Delta Agrar je napravio pionirske korake u proizvodnji jabuka i, generalno voća, ne samo u Srbiji već i globalno.

Znanje iz ove oblasti stručnjaci Delta Agrara preneli su i na male proizvođače. Uz podršku i organizaciju Delta Agrara, u toku godine više od 40 dobavljača sektora povrtarstva prošlo je jednogodišnji proces primene standarda GlobalGAP i „Zero residue“ proizvodnje, sa ciljem unapređenja tehnologija proizvodnje.

Stočarstvo Delta Agrara čine svinjarstvo i mlečno govedarstvo.

Svinjarstvo

Proizvodnja svinja odvija se na 5 farmi (Nukleus, Napredak, Kozara, Vladimirovac i Halovo) i kooperaciji koja posluje u okviru Delta Agrara. Rezultati koji se postižu na Deltinim farmama su u rangu sa najboljim farmama u Danskoj, zemlji koja je lider u oblasti svinjarstva.

Na farmi Nukleus u Staroj Pazovi, pored proizvodnje priplodnog materijala nazimica, postoji i Centar za veštačko osemenjavanje koji snabdeva sve farme kvalitetnim semenom. Celokupna proizvodnja organizovana je prema modelu danskih farmera koji na svojim farmama imaju Danbred genetiku. Reč je o poštovanju standarda koji se odnose na držanje, selekciju, očuvanje zdravlja i dobrobiti životinja, bezbednost zaposlenih i zaštitu životne sredine. U skladu sa evropskim propisima, životinjama je omogućeno slobodno kretanje pod klimatskim uslovima koji su kontrolisani i održavaju se na optimalnom nivou.

U cilju što manje upotrebe lekova i održavanja dobrog zdravstvenog stanja svih životinja na farmi sprovode se unutrašnje i spoljašnje visokohigijenske biosigurnosne mere. Da bi zaposleni ušli u objekat, moraju prethodno da se istuširaju i obuku odeću i obuću koje koriste isključivo na farmi. Zaposlenima koji rade na farmi zabranjen je kontakt sa svinjama van farme. Zbog unutrašnjih biosigurnosnih mera, kretanje životinja organizovano je po sistemu All in All Out što podrazumeva da grupe životinja istovremeno ulaze u određenu fazu proizvodnje i istovremeno je napuštaju. Sekcije se redovno peru i dezinfikuju, sprovode se deratizacija i dezinsekcija. Obavezno je pranje obuće između sekcija, a postavljene su i tzv. dezobarijere.

Na farmama je u 2020. godini proizvedeno i isporučeno tržištu 79.976 tovljenika i 75.290 prasadi.

Mlečno govedarstvo

Na farmama Napredak u Staroj Pazovi i Topola u Banatskoj Topoli, u 2020. godini povećana je proizvodnja mleka na 14,1 miliona litara, a u planu za 2021. je proizvodnja od 16,75 miliona litara mleka.

Optimalni ambijentalni uslovi, biotehnologija smeštaja krava, kao i kvalitetna ishrana samo su neki od faktora koji su obezbedili ove vrhunske rezultate. U 2020. godini ukupan broj muznih krava iznosio je 1.730, od kojih je 1.460 krava bilo na muži.

Završetkom investicionog ciklusa (2025. godine), farme krava dostići će kapacitet od 1.856 krava na muži: 1.280 krava na farmi Napredak, i 576 krava na farmi Topola, sa proizvodnjom mleka od minimum 12,800 litara po kravi godišnje.

Farma Napredak poseduje najsavremenije štale za smeštaj 700 muznih krava i dva objekta za smeštaj 150 junica. U planu za 2021. je završetak izgradnje nove štale za odgoj junica kapaciteta 400 grla. Za proizvodnju mleka koristi se savremeno De Laval izmuzište koje odgovara standardima EU. Oprema podrazumeva kompjuterski sistem za praćenje i kontrolu zdravstvenog stanja životinja. Kapacitet izmuzišta je 64 mesta za mužu, koja traje 8 minuta po kravi.

Proizvodnja stočne hrane

Delta Feed je lociran u Staroj Pazovi i nastao je na temelju fabrike koja je u okviru imanja Napredak poslovala od 1966. godine. U sastavu Delta Agrara je od 2005, a fabrika pod imenom Delta Feed posluje od 2020. godine.

Delta Feed proizvodi isključivo farmske linije proizvoda, koncentrate, dopunske smeše i premikse za potrebe svinjarstva i govedarstva. Visokokvalitetna stočna hrana sastoji se od prvoklasne merkantilne robe u koju spadaju kukuruz, pšenica, ječam, stočno brašno – mekinje, sojina sačma, suncokretova sačma, repičina sačma kao i sirovo sojino ulje. Kapacitet proizvodnje je 70.000 t gotovih smeša i 2.000 t vitaminsko-mineralnih premiksa godišnje.

Proizvodni pogon izgrađen je po ugledu na svetske fabrike stočne hrane, sa mogućnošću proizvodnje peletirane hrane visokog kvaliteta za najosetljivije kategorije životinja. Hrana se proizvodi po najsavremenijim danskim nutritivnim standardima. U proizvodnji se koriste najkvalitetnije sirovine koje dolaze sa sopstvenih polja i naših fabrika Dunavka i Danubius.

Delta Feed, pored komercijalne prodaje, hrani sve farme u okviru Delta Agrar grupe i zajedno sa stočarskom proizvodnjom konstantno unapređuje kvalitet proizvoda kojima se postižu vrhunski rezultati na tim farmama.

Od ukupne proizvodnje stočne hrane, 70% proizvoda namenjeno je za potrebe sopstvenog stočarstva, a 30% plasira se na tržište.

Delta Agrar od 2010. godine uvodi savremenu tehnologiju za preciznu poljoprivrednu proizvodnju. Koristeći maksimum iz raspoloživih resursa (mapiranje zemljišta, skrining zemljišta i satelitski snimci imanja) omogućeno je prikupljanje svih potrebnih podataka za dalju kvalitetnu obradu. Sa takvim podacima je moguće uvođenje i rada sa VRS (varijabilna setva), VRI (varijabilno navodnjavanje), VRF (varijabilno đubrenje), itd. Na imanjima Delta Agrara uvedeni su i GPS sistemi, kao i digitalna mapa polja. GNSS sistemi omogućavaju precizno izvođenje radnih operacija i vođenje mašina sa smanjenim ljudskim faktorom. Trenutno Delta Agrar koristi 31 navigaciju sa autopilotom koje su korak napred u obavljanju proizvodnih procesa u poljoprivredi. Osim toga, koristi se i 126 uređaja sa Globalnim pozicionim sistemom (GPS).

Sistemi precizne poljoprivrede omogućavaju:

 • Precizno skeniranje zemljišta;
 • Oranje van brazde – Delta Agrar je prvi u Srbiji uveo ovaj sistem obrade zemljišta. Prednosti su manja potrošnja goriva, veći učinci i manje sabijanje zemljišta;
 • Varijabilno đubrenje u odnosu na potrebe biljke i koncentraciju elemenata u zemljištu;
 • Satelitsku detekciju i praćenje useva;
 • GPS praćenje vozila.

Uvođenjem precizne poljoprivrede postižu se:

 • Bolja kontrola proizvodnog procesa i manja mogućnost greške;
 • Kvalitetniji uslovi za rast biljaka i veći prinosi;
 • Smanjenje upotrebe azotnih đubriva koji spiranjem u podzemne vode mogu da izazovu ekološki problem;
 • Veća efikasnost u radu što znači manji utrošak rada, goriva, sredstava za zaštitu bilja i đubriva.

Delta Agrar osim sopstvene proizvodnje ostvaruje i kooperantske odnose sa poljoprivrednim proizvođačima sa kojima ugovara uzgoj stoke, ratarskih kultura i voća.

Kooperacija obuhvata:

 • podršku u finansiranju proizvodnje (nabavka životinja, đubriva, semena, pesticida i avansna kupovina merkantilne robe),
 • stručno praćenje tehnologije gajenja useva,
 • siguran plasman proizvedenih poljoprivrednih proizvoda,
 • otkup svih tržišnih viškova proizvedenih kultura,
 • uslužno skladištenje.

Ugovorom je definisana tehnička i savetodavna podrška, praćenje i kontrola celokupnog proizvodnog procesa, kako bi se postigao najviši kvalitet proizvodnje uz poštovanje procedure zahtevane GlobalGAP standardom i HACCP sistemom.

U 2020. godini Delta Agrar je u saradnji sa organizacijom USAID pokrenuo projekat unapređenja proizvodnje i prodaje voća i povrća individualnih poljoprivrednih proizvođača. Poslovni model saradnje obuhvata uvođenje GlobalGAP standarda kod malih poljoprivrednih proizvođača, što im pomaže da dostignu izvozni kvalitet proizvoda.

U okviru projekta, gazdinstvima je ustupljen i softver za praćenje kvaliteta same proizvodnje po kulturama, što podrazumeva usmeravanje u cilju ispunjavanja zahteva GlobalGAP standarda. Takođe, softver prati i komercijalno poslovanje gazdinstva kako bi se na kraju svake sezone uradila analiza poslovanja u cilju smanjenja troškova. Krajnji cilj je da se objedini celokupna ponuda svih gazdinstava po kategoriji proizvoda kako bi se efikasnije ugovarale zbirne prodaje i smanjili troškovi transporta.

Tokom 2020. godine zaposleni Delta Agrara pomogli su 32 proizvođača da postignu sertifikaciju proizvodnje.