Globalni dogovor Ujedinjenih nacija je dobrovoljno udruženje čije su članice u poslovanje integrisale 10 principa održivog razvoja. Principi podrazumevaju poštovanje ljudskih i radnih prava, zaštitu životne sredine i antikorupciju. Kao najveća svetska građanska inicijativa, Globalni dogovor uključuje sve relevantne društvene činioce: državne institucije, kompanije, sindikate i organizacije civilnog društva koje reprezentuju širu zajednicu i Ujedinjene nacije. Delta Holding je član udruženja od 2007. a Upravnog odbora od 2015. godine. Kao aktivan član učestvuje na sastancima evropskih mreža Globalnog dogovora i prenosi nova znanja i globalne trendove članicama u Srbiji. Sa ostalim članicama Upravnog odbora inicira i realizuje brojne konferencije i događaje koji doprinose promociji Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030.

Forum za odgovorno poslovanje je mreža vodećih kompanija koje doprinose razvoju zajednice i podstiču razvoj društveno odgovornog poslovanja. On povezuje lidere iz poslovnog sveta sa predstavnicima drugih delova društva i tako razvija međusektorski dijalog, saradnju i razmenu iskustva. Forum razvija praktična i održiva rešenja za sva četiri polja koja čine stubove društveno odgovornog poslovanja, a to su: lokalna zajednica, životna sredina, radno okruženje i tržište. Delta Holding je član Foruma za odgovorno poslovanje i član Upravnog odbora od 2015. godine. Predstavnici Kompanije aktivno učestvuju u promociji principa društvene odgovornosti, socijalnog preduzetništva, edukacije mladih i korporativnog volonterizma.

Srpska asocijacija menadžera (SAM) je udruženje menadžera osnovano 2006. godine. SAM kontinuirano unapređuje profesiju menadžera, gradeći je na vrednostima ekonomske sigurnosti, prijateljstva, kontinuirane transformacije i odgovornog liderstva, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja profesionalnog razvoja i povezivanja menadžera, kao i dijaloga sa kreatorima ekonomske politike i međunarodne saradnje. Kao punopravan član Evropske menadžment asocijacije (European Management Association) i pridruženi član CEC (Confederation Europeenne des Cadres), SAM u fokusu ima promociju najboljih poslovnih praksi, kompanija i odgovornog poslovanja, pokretanje društveno odgovornih inicijativa, afirmaciju mladih, profesionalni razvoj menadžera i promociju menadžerske struke. Delta Holding je član SAM-a i Upravnog odbora od 2017. godine. Predstavnici Kompanije aktivno promovišu održivo poslovanje i liderstvo, celoživotno učenje, inkluzivnu digitalizaciju, a učestvuju i u radu grupe za rodnu ravnopravnost „Glas evropskih menadžera u EU“.

Alijansa za rodnu ravnopravnost promoviše ideju inkluzivne kulture u kojoj su žene i muškarci cenjeni zbog svojih jedinstvenih doprinosa na poslu, u društvu i u porodici. Delta Holding je među prvim kompanijama koja je pristupila Alijansi i potpisala povelju o rodnoj ravnopravnosti. Kompanije potpisnice povelje obavezale su se na stvaranje i promociju jednakih mogućnosti za razvoj karijere žena i muškaraca, jednake zastupljenosti na svim nivoima i pozicijama i jednakih zarade za iste poslove u kompanijama. Delta Holding, kao primer dobre poslovne prakse rodne ravnopravnosti, aktivno učestvuje u izradi strateških ciljeva Alijanse za postizanje većih rezultata, promovišući sve benefite izbalansirane rodne strukture i osnažujući lokalne zajednice u ovoj oblasti.