U 12. po redu Izveštaju o održivom poslovanju kompanije Delta Holding opisane su aktivnosti kojima su unapređeni svi aspekti održivosti značajni za poslovanje Kompanije i razvoj zajednice. U njemu su predstavljeni i strateški planovi koji doprinose daljem razvoju Kompanije, ali i ostvarenju ciljeva Održivog razvoja definisanih agendom 2030 Ujedinjenih nacija. 

Ovo je ujedno i deseti izveštaj urađen u skladu sa međunarodno priznatom metodologijom Global Reporting Initiative (GRI) koja obezbeđuje transparentnost, merljivost i uporedivost objavljenih podataka. Izveštaj ispunjava i sve kriterijume naprednog nivoa Izveštaja o napretku Globalnog dogovora UN. 

Prikazani podaci i informacije odnose se na poslovanje u 2020. godini na teritoriji Srbije, osim ako u tekstu nije drugačije naznačeno. 

Izveštaj je dostupan i u pdf formatu na zvaničnom veb-sajtu Kompanije.